top of page
Clase de ciencias

GRUPS

En aquesta fase els alumnes creen equips de fins a quatre membres: directora de projecte, cap de producció, cap de comunicació i cap de laboratori. Quan el grup està formant, entre els integrants pensen una problemàtica que afecti el món ia la qual els agradaria aportar solucions.

Cursos de ciencias

Després d'omplir una fitxa on defineixen els seus objectius, els membres de l'equip dibuixen un esbós de nanorobot i posteriorment construeixen, amb materials de l'aula, una maqueta 3D.

MAQUETES

bottom of page